Om Västerstaden

Om Västerstaden
Om Västerstaden
Om Västerstaden
Om Västerstaden
Om Västerstaden
Om Västerstaden
Om Västerstaden

Västerstadens historia

Västerstaden grundades 1970 av Handelsbanken för att förvalta bankens fastigheter. Sedan 1990 ägs företaget av Sven Gustafsson som också är VD.

Vår förvaltning omfattar idag ca 3.500 lägenheter och 300 lokaler i 100 fastigheter fördelat på nio olika städer med en totalyta på 275.000 kvm. Hyresomsättningen uppgår till drygt 275 miljoner kronor.  

Västerstadens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter långsiktigt. Vår målsättning är att bygga långa stabila relationer med både våra affärspartners och våra hyresgäster. För oss betyder god förvaltning att värna om varje hus.

Vi hjälper ett fyrtiotal fastighetsägare med total-, teknisk- och kameral förvaltning. Västerstadens ambition är att i alla lägen göra fastighetsägarens hus mer värda, vilket skapar mervärden såväl för hyresgäster som för fastighetsägare.

 

Våra tjänster

Ladda gärna ner vår senaste företagsbroschyr.

Västerstaden handlägger samtliga ärenden som fordras av en modern fastighetsägare. Förutom löpande ekonomisk förvaltning erbjuder vi även kvalificerad skatterådgivning, bolagshantering, och ekonomikonsultationer åt våra kunder. 

Vår tekniska avdelning arbetar med projektering, ombyggnad och renovering av fastigheterna. Genom åren har vi även varit engagerade i nybyggnation av hyresrätter.

Fastighetsförvärv

Vi tar vara på våra kunders kapital genom att förvärva, investera i, och utveckla fastigheter med potential och lönsamhet. Under de senaste åren har vi köpt fastigheter för i genomsnitt 100 miljoner kronor per år. En av våra största affärer genomfördes under våren 2010 där vi förvärvade 400 lägenheter från det kommunägda företaget Örebrobostäder.

Ekonomi

Att Västerstaden sysslar med fastighetsekonomi betyder att vi har gedigna och breda kunskaper. Därför erbjuder vi också ett brett utbud av ekonomitjänster även utanför fastighetsområdet. Många företag väljer att låta oss ta hand om hyresaviseringar, löpande bokföring och andra ekonomirutiner. Vi ställer också upp med kvalificerade konsulttjänster, rådgivning mm när det handlar om hantering av skattefrågor, bokslut och mycket annat. Genom våra samlade inköpsmöjligheter blir priserna förmånligare på både köp av tjänster, försäkringar och material.

Juridik

Byggnation och förvaltning handlar till stor del om juridik – som många gånger kan vara snårig och komplicerad. Vi på Västerstaden tar hand om alla uppgifter som krävs för en effektiv byggprocess och en god förvaltning. Vi sköter byggledning vid om- och tillbyggnad, upprättar byggnadsbeskrivningar, bygglovsärenden, låneansökningar, kalkyler med mera för en total upphandling.

Vid nybildningar av bolag tar vi hand om alla formaliteter och det kan också gälla omstruktureringar och ombildningar av bolag. Och självklart medverkar vi vid bildning och förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Utvecklingsprojekt

Västerstaden driver aktivt projekt för om- och nybyggnad av fastigheter både i innerstadsområden, förorter och i nya exploateringsområden. Här ställer vi upp med kvalificerad projektledning och ekonomistyrning. Kvalitetssäkring och anpassning till gällande lagstiftning är också viktiga delar när vi arbetar med utvecklingsprojekt.

Samfälligheter

Vi menar att en bra samfällighet inte bara är en formell papperskonstruktion, utan ett utmärkt redskap för en aktiv förvaltning där alla berörda parter ges utrymme att påverka. Vi tar gärna ansvar för samfälligheter i ett område för att samordna och effektivisera förvaltning och utveckling, sköta ekonomi, administration m.m.

Vi ser till att du trivs

Det ska vara enkelt att ha med Västerstaden att göra. Inget byråkratiskt krångel – snabba och personliga kontakter. Oavsett om du är hyresgäst, fastighetsägare, leverantör eller utnyttjar någon annan av våra tjänster ska du känna att du alltid är välkommen.

Information direkt

Vår reception och kundservice hanterar alla slags förfrågningar och information. Felanmälningar hanteras direkt av våra fastighetsskötare. Vi följer rutinmässigt upp alla ärenden för att säkerställa och utveckla vår servicekvalitet. Ett exempel är den bostadsenkät som vi genomförde 2008, och som resulterade i att vi kunde åtgärda mer än 1500 ärenden. Fyra gånger per år kommer vårt nyhetsbrev Västerbladet till alla hyresgäster.

Närkontakt

Västerstadens förvaltare arbetar aktivt med översyn och utveckling av vårt fastighetsbestånd. Ofta kan de driva olika förbättringsprojekt och fånga upp idéer från våra hyresgäster och kunder. 

Stor verksamhet med mänskligt ansikte

För varje år får vi allt fler uppdrag och fastigheter att sköta om. Och även om vi växer vill vi att du som hyresgäst eller kund hos oss ska känna att vi finns nära dig och att vi ständigt arbetar på att förbättra våra rutiner. På så vis kan vi fortsätta att hålla den personliga kontakt som vi tycker är så viktigt.

Under en normal arbetsdag hanterar vi omkring 100 inkommande telefonsamtal. Vi åtgärdar flera tusen felanmälningar, och sköter om hundratals lägenhetsuthyrningar och byten varje år.