Nyheter

Välkommen till Västerstadens nyhetsarkiv! Här publiceras kontinuerligt vad som är på gång i förvaltningen.

Lägenhetskö i Varberg

27 apr 2012 - 10:24

Från och med den 1 maj 2012 kommer vi inte längre att tillämpa lägenhetskö för bostad i Varberg. Lediga lägenheter i Varberg kommer  framöver att läggas ut på vår hemsida där en intresseanmälan kan fyllas i.

Vår nya broschyr!

4 feb 2012 - 14:28

Nu är vår nya företagsbroschyr klart. Klicka här för att komma till broschyren

Nya entréer på Varbergagatan i Örebro

24 jan 2012 - 14:36

På Varbergagatan 147-175 i Örebro pågår ett omfattande projekt i samtliga entréer. Förutom nya entrépartier i ek så blir entréerna större, ljusare och förses med nya moderna armaturer. Entreprenaden pågår från 15 januari.

Installation av fjärrvärme

14 dec 2011 - 10:21

På Gullrisgatan pågår konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme. Arbetet beräknas vara klart under vecka 51

Ny fastighetsskötare i Göteborg

3 dec 2011 - 12:13

Den 1 december tar Hedås Fastighetsservice över fastighetsskötseln i ett 20-tal av våra fastigheter i Göteborg. Kontaktinformation finns anslaget i trapphuset. Felanmälan till Hedås Fastighetsservice går även att göra här på vår hemsida.

Ombyggnadsprojekt i Lunden

25 nov 2011 - 09:49

På Slätten 2 i Lunden pågår projektering för totalombyggnad av fastigheten. Vindara inreds, hissar installeras och lägenheterna får modern planlösning med praktiska kök och badrum. Inflyttning beräknas till våren 2013.

Västerstaden stöder BRIS

4 nov 2011 - 13:21

Västerstaden stöder BRIS verksamhet för barn och ungdomar i Sverige! Läs gärna mer på www.bris.se

Nya trädgårdar på Lammelyckan

3 nov 2011 - 08:40

I samband med omdränering av fastigheten på Lammelyckan 9 har en större trädgårdsupprustning utförts med bland annat nya gräsmattor, planteringar och sittytor.

Upprustning av Komettorget

3 nov 2011 - 08:36

Nu pågår upprustning av Komettorget i Bergsjön. Torget får upprustad fasad och byggs om för att skapa möjlighet till fler typer av affärsrörelser.

Västerstaden i samarbete i Bergsjön

26 okt 2011 - 07:49

Bergsjön 2021 är ett nybildat partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare. Partnerskapets syfte är att vara en samlande utvecklingskraft i stadsdelen Bergsjön och verka för en stadsdel där man trivs och är trygg, där många vill bo och arbeta och där det byggs nytt, blandat och hållbart. Siktet är inställt på att kunna genomföra en bomässa i Bergsjön som en del av Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Idag finns ägare till ca 50% av fastigheterna i Bergsjön representerade och tillsammans representerar vi mer än 4000 bostäder. I styrelsen finns representanter från Västerstaden, Failjebostäder, Wallenstam, Göteborgslokaler och Nordin Fastigheter. Västerstadens förvaltningschef, Magnus Munk, är ordförande i föreningen. Besök gärna hemsidan: www.bergsjon2021.se