Nyheter

Välkommen till Västerstadens nyhetsarkiv! Här publiceras kontinuerligt vad som är på gång i förvaltningen.

Vision om Bergsjön

25 jun 2012 - 13:11

Arkitektlag ger tre visioner vision av ett nytt Bergsjön Mål: 700 nya bostäder till en boutställning år 2021   Den 31/5 presenterade tre arkitektlag sina visioner över hur de tycker att man kan utveckla Bergsjön, som stadsdel. Både grönskan och kollektivtrafiken är styrkor som förenar, men också iögonenfallande förslag som linbana, ny simhall, moderna träffpunkter, och att använda sig av sjön Bergsjön, fanns med bland förslagen.   - Från föreningen Bergsjön 2021 ser vi det som en spännande vitamin-injektion med tre arkitektkontor som tagit fram sina förslag för Bergsjöns expansion, säger Martin Hag, ordförande, Bergsjön 2021.   Gemensamt för alla tre arkitektlagen: Stadsdelen är för glest befolkad och det finns otroligt mycket ledig mark och utrymme för expansion. Stadsdelen är kuperad och svår att förflytta sig naturligt genom. Detta vill arkitektlagen motverka och överbrygga genom att knyta ihop Bergsjön på olika sätt. Stora utmaningar och möjligheter i topografin. Genomgående är blandad typ av bebyggelse. Stora värden i naturen och sjön, vilka alla tillvaratar på olika sätt.   Det som skiljer lagen åt: White och Sweco satsar byggnationen kring de fyra hållplatserna och bygger därifrån ut längs nya stråk. White lägger tyngdpunkt på torgen, Sweco på hållplatserna.   Kanozi går lite längre och bygger två nya "byar", en mot Kortedala som heter Bergstaden och en vid sjön som heter Sjöstaden. De vill även koppla stadsdelen tydligare till Göteborg.   Deltagande arkitektföretag: Kanozi ”Bergstaden – Sjöstaden” Sweco  ”Bergsjön 2021” och White Arkitekter  ”4x4”   Förslagen står utställda på Biblioteket, Rymdtorget, under sommaren, där allmänheten har möjlighet att  lämna synpunkter. Till hösten kommer Bergsjön 2021 att samla ihop förslagen och vill få in Bergsjön i kommunens produktionsplan för 2013. - Detta innebär en utveckling till mer konkreta översiktsplaner och detaljplaner som förhoppningsvis leder fram till nybyggnation. Vårt mål är att det har tillskapats 700 nya bostäder i Bergsjön till vår boutställning 2021, säger Peter Lundstedt, vice ordförande Bergsjön 2021.   Arrangörer:Bergsjön 2021 är ett partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare där man ser Bergsjön och dess kringliggande natur som en stor tillgång, värd att tillvarata och göra mer tillgänglig. Fastighetsägarföreningen bildades under våren år 2011 och syftar till att lyfta utvecklingen i Bergsjön, bland annat genom att få till stånd nybyggnation i området. Målbilden är en bomässa i Bergsjön år 2021.                                                             Medlemmar i Fastighetsägarföreningen Bergsjön 2021 är: Bygg-Göta, Västerstaden, GöteborgsLokaler, Familjebostäder, Nordin fastigheter, Wallenstam och Bovista. Fastighetsägarföreningen har som mål att fler lokala fastighetsägare skall ansluta sig.   Skrivet av: Annika Källvik (informatör Förvaltnings AB Framtiden).

Lägenhetskö i Varberg

27 apr 2012 - 10:24

Från och med den 1 maj 2012 kommer vi inte längre att tillämpa lägenhetskö för bostad i Varberg. Lediga lägenheter i Varberg kommer  framöver att läggas ut på vår hemsida där en intresseanmälan kan fyllas i.

Vår nya broschyr!

4 feb 2012 - 14:28

Nu är vår nya företagsbroschyr klart. Klicka här för att komma till broschyren

Nya entréer på Varbergagatan i Örebro

24 jan 2012 - 14:36

På Varbergagatan 147-175 i Örebro pågår ett omfattande projekt i samtliga entréer. Förutom nya entrépartier i ek så blir entréerna större, ljusare och förses med nya moderna armaturer. Entreprenaden pågår från 15 januari.

Installation av fjärrvärme

14 dec 2011 - 10:21

På Gullrisgatan pågår konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme. Arbetet beräknas vara klart under vecka 51

Ny fastighetsskötare i Göteborg

3 dec 2011 - 12:13

Den 1 december tar Hedås Fastighetsservice över fastighetsskötseln i ett 20-tal av våra fastigheter i Göteborg. Kontaktinformation finns anslaget i trapphuset. Felanmälan till Hedås Fastighetsservice går även att göra här på vår hemsida.

Ombyggnadsprojekt i Lunden

25 nov 2011 - 09:49

På Slätten 2 i Lunden pågår projektering för totalombyggnad av fastigheten. Vindara inreds, hissar installeras och lägenheterna får modern planlösning med praktiska kök och badrum. Inflyttning beräknas till våren 2013.

Västerstaden stöder BRIS

4 nov 2011 - 13:21

Västerstaden stöder BRIS verksamhet för barn och ungdomar i Sverige! Läs gärna mer på www.bris.se

Nya trädgårdar på Lammelyckan

3 nov 2011 - 08:40

I samband med omdränering av fastigheten på Lammelyckan 9 har en större trädgårdsupprustning utförts med bland annat nya gräsmattor, planteringar och sittytor.

Upprustning av Komettorget

3 nov 2011 - 08:36

Nu pågår upprustning av Komettorget i Bergsjön. Torget får upprustad fasad och byggs om för att skapa möjlighet till fler typer av affärsrörelser.