Vision om Bergsjön

Vision om Bergsjön

Arkitektlag ger tre visioner vision av ett nytt Bergsjön

Mål: 700 nya bostäder till en boutställning år 2021

 

Den 31/5 presenterade tre arkitektlag sina visioner över hur de tycker att man kan utveckla Bergsjön, som stadsdel. Både grönskan och kollektivtrafiken är styrkor som förenar, men också iögonenfallande förslag som linbana, ny simhall, moderna träffpunkter, och att använda sig av sjön Bergsjön, fanns med bland förslagen.

 

- Från föreningen Bergsjön 2021 ser vi det som en spännande vitamin-injektion med tre arkitektkontor som tagit fram sina förslag för Bergsjöns expansion, säger Martin Hag, ordförande, Bergsjön 2021.

 

Gemensamt för alla tre arkitektlagen:

Stadsdelen är för glest befolkad och det finns otroligt mycket ledig mark och utrymme för expansion. Stadsdelen är kuperad och svår att förflytta sig naturligt genom. Detta vill arkitektlagen motverka och överbrygga genom att knyta ihop Bergsjön på olika sätt.

Stora utmaningar och möjligheter i topografin. Genomgående är blandad typ av bebyggelse.

Stora värden i naturen och sjön, vilka alla tillvaratar på olika sätt.

 

Det som skiljer lagen åt:

White och Sweco satsar byggnationen kring de fyra hållplatserna och bygger därifrån ut längs nya stråk. White lägger tyngdpunkt på torgen, Sweco på hållplatserna.

 

Kanozi går lite längre och bygger två nya "byar", en mot Kortedala som heter Bergstaden och en vid sjön som heter Sjöstaden. De vill även koppla stadsdelen tydligare till Göteborg.

 

Deltagande arkitektföretag: Kanozi ”Bergstaden – Sjöstaden”

Sweco  ”Bergsjön 2021”

och White Arkitekter  ”4x4”

 

Förslagen står utställda på Biblioteket, Rymdtorget, under sommaren, där allmänheten har möjlighet att  lämna synpunkter.

Till hösten kommer Bergsjön 2021 att samla ihop förslagen och vill få in Bergsjön i kommunens produktionsplan för 2013.

- Detta innebär en utveckling till mer konkreta översiktsplaner och detaljplaner som förhoppningsvis leder fram till nybyggnation. Vårt mål är att det har tillskapats 700 nya bostäder i Bergsjön till vår boutställning 2021, säger Peter Lundstedt, vice ordförande Bergsjön 2021.

 

Arrangörer:Bergsjön 2021 är ett partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare där man ser Bergsjön och dess kringliggande natur som en stor tillgång, värd att tillvarata och göra mer tillgänglig. Fastighetsägarföreningen bildades under våren år 2011 och syftar till att lyfta utvecklingen i Bergsjön, bland annat genom att få till stånd nybyggnation i området. Målbilden är en bomässa i Bergsjön år 2021.

                                                           

Medlemmar i Fastighetsägarföreningen Bergsjön 2021 är: Bygg-Göta, Västerstaden, GöteborgsLokaler, Familjebostäder, Nordin fastigheter, Wallenstam och Bovista. Fastighetsägarföreningen har som mål att fler lokala fastighetsägare skall ansluta sig.

 

Skrivet av: Annika Källvik (informatör Förvaltnings AB Framtiden).