Vi välkomnar Swedbergs Advokatbyrå!

Vi välkomnar Swedbergs Advokatbyrå!

Till hösten flyttar Swedbergs Advokatbyrå in i våra moderniserade lokaler på Viktoriagatan 16.

Utefter en gemensam vision om en representativ kontorslösning anpassar vi nu den yta som tidigare nyttjats av Storseglet som skolmatsal.

Den karaktäristiska lokalen med anor från sent 1800-tal förses med moderna installationer och resulterar till hösten i en unik kontorsmiljö. Vi välkomnar Swedbergs Advokatbyrå och ser fram emot ett spännande projekt och ett långsiktigt samarbete.