Västerstaden satsar på vindkraft

Västerstaden satsar på vindkraft

Energi och miljö

Ett av de viktigaste ansvarsområdena för en ansvarstagande fastighetsförvaltare av idag är energi och miljö. På Västerstaden arbetar vi konsekvent för att sänka energikostnaderna och minska miljöbelastningen. Alla våra hus är energideklarerade, och vi jobbar fortlöpande med driftoptimering för att nå minsta möjliga energi- och resursförbrukning utan att göra avkall på komfort och standard.

 

Vi satsar på vindkraft

Som ett led i vår miljösatsning har vi valt att satsa på vindkraft. Vi har köpt en post i den vindkraftssatsning som görs av Rabbalshede Kraft AB, där man beräknar att ca 250 vindkraftverk kommer att driftsättas till år 2015.

Vår andel i företaget motsvarar den totala elförbrukningen i hela vårt fastighetsbestånd, eller nästan 4 GWh per år. Vi blir därmed helt försörjda med miljövänlig energi.