Västerstaden säljer det helägda dotterbolaget PAC

Västerstaden säljer det helägda dotterbolaget PAC

Förvaltnings AB Västerstaden (Västerstaden) har den 2017-10-01 sålt det helägda dotterbolaget Pac-Production Sweden AB (PAC) till OptiGroup AB (OptiGroup).

År 2004 förvärvade Västerstaden bolaget PAC som idag är ett av Sveriges ledande företag inom engångs- och förpackningsindustrin. PAC har sitt huvudkontor och lager i Örebro samt säljkontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö. Butiker finns i Örebro, Årsta och Uppsala.

- Västerstaden har under sin tid som ägare bidragit med kompetens till bolaget och genom förvärv och omstruktureringar utvecklat PAC-koncernen till att omsätta strax över en halv miljard vilket hela tiden vart målet under resans gång. Vi känner oss trygga i att OptiGroup med dess styrka och bredd på marknaden kommer fortsätta driva PAC mot ännu högre höjder i framtiden säger Hans Stridh, vVD på Västerstaden. 

Läs hela pressreleasen här: PRESSMEDDELANDE 171001