Västerstaden i samarbete i Bergsjön

Västerstaden i samarbete i Bergsjön
Västerstaden i samarbete i Bergsjön

Bergsjön 2021 är ett nybildat partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare. Partnerskapets syfte är att vara en samlande utvecklingskraft i stadsdelen Bergsjön och verka för en stadsdel där man trivs och är trygg, där många vill bo och arbeta och där det byggs nytt, blandat och hållbart.

Siktet är inställt på att kunna genomföra en bomässa i Bergsjön som en del av Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Idag finns ägare till ca 50% av fastigheterna i Bergsjön representerade och tillsammans representerar vi mer än 4000 bostäder.

I styrelsen finns representanter från Västerstaden, Failjebostäder, Wallenstam, Göteborgslokaler och Nordin Fastigheter. Västerstadens förvaltningschef, Magnus Munk, är ordförande i föreningen.

Besök gärna hemsidan: www.bergsjon2021.se