Nya ägare i Bergsjön

Nya ägare i Bergsjön

Västerstaden har beslutat att försälja sina fastigheter på Meteorgatan, Nebulosagatan, Kometgatan samt Komettorget.

Sedan 2003 har Västerstaden successivt förvärvat fastigheterna i området och bedrivit ett upprustningsprogram för att höja boendetrivseln i området. Vi ser nu en ökad trivseleffekt genom att kvarboendetiden har blivit betydligt längre.

Fastighetsbolaget Willhem AB har ingått ett avtal med oss om att förvärva samtliga våra fastigheter i området.  Den formella ägarändringen är den 1 september 2015.

Västerstaden lämnar, med gott förtroende, över fastigheterna till ett välkänt fastighetsbolag som har fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljö. 

 

Bilaga:  Hyresgästinformation - Klicka här!