Lyckat projekt med Prognosstyrning

Lyckat projekt med Prognosstyrning

Prognosstyrning av värme

Sedan strax över två år tillbaka arbetar vi med ett projekt för att spara energi i våra fastigheter. I projektet ingår 21 fastigheter där vi har installerat prognosstyrning av värmen.

Prognosstyrning innebär att husets värmesystem får impulser baserade på väderprognoser som innefattar allt från temperatur till vindförhållanden och solstrålning.

Prognosstyrning ger en jämnare värmekurva utan att påverka inomhusklimatet.

Efter tiden med prognosstyrning kan vi konstatera att vi har minskat engergiåtgången i de 21 fastigheterna med ca 1.516.000 KWh. Detta motsvarar drygt 288 ton koldioxid! En rejäl insats för miljön.