Lyckat projekt med prognosstyrning

Lyckat projekt med prognosstyrning

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar vi med ett projekt för att spara energi i våra fastigheter. I projektet ingår åtta fastigheter där vi har installerat prognosstyrning av värmen.

Prognosstyrning innebär att husets värmesystem får impulser baserade på väderprognoser som innefattar allt från temperatur till vindförhållanden och solstrålning. Prognosstyrning ger en jämnare värmekurva utan att påverka inomhusklimatet.

Efter ett år med prognosstyrning kan vi konstatera att vi har minskat energiåtgången i de åtta fastigheterna med ca 680.000 KWh. Detta motsvarar drygt 47 ton koldioxid!

Vi fortsätter nu projektet med fler fastigheter.