Koncernen växer ytterligare!

Koncernen växer ytterligare!
Koncernen växer ytterligare!

Västerstadenkoncernen växer ytterligare genom ett bolagsförvärv till dotterbolaget Pac AB!

Pac är en av Nordens ledande leverantörer av engångs- och förbrukningsartiklar till restauranger, hotell, dagligvarubutiker, fackhandel och offentlig sektor. City Papper med lager och butiker i Stockholm och i Uppsala är en ledande leverantör av förbrukningsmaterial till städ och industrisektorn. Koncernen som ägs av Förvaltningsbolaget Västerstaden AB, räknar med god tillväxt under 2016.

Vi ser att företagen kompletterar varandra sortimentsmässigt och att kulturerna i bägge företagen attraheras av varandra säger Magnus Karlsson, VD för PAC.

Kontaktuppgifter för ytterligare information:

Magnus Karlsson, VD magnus.karlsson@pac.se