Förvärv i Stenungsund

Förvärv i Stenungsund

Förvärv av 94 bostadslägenheter i centrala Stenungsund från L2 Fastigheter 

– Vi köper ett väldigt intressant objekt i ett centralt läge som vi ser fram emot att förvalta långsiktigt. Förvärvet är också strategiskt viktigt då det innebär att vi etablerar oss på en helt ny ort som vi varit nyfikna på väldigt länge.Stenungsund är spännande och expansiv kommun med ett aktivt och framgångsrikt näringsliv.

Det, i kombination med närheten till Göteborg och förbättrade pendlingsmöjligheter, gör att vi tror att kommunen fortsätter att växa kraftigt de kommande åren, säger vVD Hans Stridh.

För hyresgäster i fastigheten:

Felanmälan görs som vanligt till MBA Fastighetsservice.