Det nationella lägenhetsregistret

Det nationella lägenhetsregistret

Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen i Sverige, har från och med vecka 49 skickat ut ett brev till alla som bor i lägenhet där man frågar efter det nationella lägenhetsnumret.

Syftet med det nationella lägenhetsnumret är bland annat att man ska bli folkbokförd på sin lägenhet istället för som tidigare på den adress man bor på.

Alla hyresgäster hos Västerstaden har under 2009 fått ett brev med det nya lägenhetsnumret. I varje trapphus finns dessutom informationen tydligt skyltad; antingen på informationstavlan eller på din lägenhetsdörr.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Läs mer på Lantmäteriets hemsida