Besiktningar i Örebro

Besiktning i Örebro

Just nu pågår besiktningar av samtliga våra lägenheter i Brickebacken i Örebro. Därefter kommer vi fortsätta besiktningarna i Varberga. Alla hyresgäster får genom brev veta vilken tid besiktningen kommer att utföras.

Under några veckor besöker vi samtliga lägenheter för att skapa en heltäckande bild av lägenehternas standard och samtidigt få tillfälle att träffa alla våra hyresgäster.