City Papper & Städprodukter

City Papper & Städprodukter

Citypapper

City Papper & Städprodukter startades 1993 av ett gäng entusiaster, alla med olika kvalifikationer och erfarenheter inom olika områden i branschen. Tack vare mångsidig och långvarig erfarenhet kan vi bistå med hjälp och rådgivning i frågor som rör vår verksamhet. Företagskonceptet, format för just ditt företag, har varit framgångsrikt genom åren.

City Papper omsätter 120 miljoner kronor och ingår i Västerstaden koncernen tillsammans med Pac Production AB (www.pac.se) sedan januari 2016. Vi finns även i Uppsala och totalt är vi 25 anställda, som arbetar för att just Ditt företag ska få sina varor i tid.

Vår affärsidé

City Papper & Städprodukter är en professionell leverantör av varor till kunder som i huvudsak finns inom HoReCa och städsektorn. Med stor kompetens, hög servicegrad och en konkurrenskraftig prisbild ska vi tillhandahålla marknadens bredaste artikelsortiment och därigenom tillfredställa den enskilde kundens totala behov av dessa varor.

Vision

Vår vision är att bli den ledande grossisten i vår bransch. Det innebär att vi ska vara kundernas och leverantörernas naturliga samarbetspartner och en central del i deras affärsmässiga framgångar. Vi uppnår detta genom att bygga affärsrelationer baserade på samarbete, flexibilitet, kunskap, etik och öppenhet.

Samtliga anställda ska känna delaktighet i företagets vision och mål och därmed ta personligt ansvar för att de ska uppnås.

Varje kundkontakt är viktig

Det är viktigt att vi tillfredställer kundernas krav. Därför har vi noggranna rutiner inom företaget om hur verksamheten ska fungera. Sedan 2008 är City Papper & Städprodukter ISO certifierade för kvalitet, ISO 9001. Samt miljö, ISO 14001.

www.citypapper.se

Kontaktperson: VD, Magnus Karlsson, magnus.karlsson@pac.se