Vanliga frågor

Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Hur söker jag en lägenhet hos Västerstaden?

Vad gäller när jag vill säga upp min lägenhet?

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Hur skall jag göra?

Jag vill byta min lägenhet. Hur går jag till väga?

Uthyrningspolicy

När skall hyran betalas in?

Jag vill börja betala min hyra med autogiro. Hur skall jag göra?

Kabel-TV och Bredband.

Felanmäla TV eller Breband. 

El till lägenheten

Hur fungerar en lägenhetsbesiktning?

Flyttstäd

Hemförsäkring

Sophantering

Att tänka på när man bor i en hyresrätt hos Västerstaden

Bra att veta om ditt boende

Paraboler

Vem har ansvaret för gemensamhetsutrymmena?

Tvättstugan

Cykelförråd

Trapphusen

Gårdar och utomhusmiljö

Balkonger och uteplatser

Källare- och vindsförråd

Det är kallt i min lägenhet!

 

 

Hur söker jag en lägenhet hos Västerstaden?

Lägenheter i Göteborg och Kungälv annonseras genom www.boplats.se.

Lediga lägenheter i våra övriga områden kan man söka under Lediga lägenheter här på vår hemsida. Ansökningarna behandlas allteftersom de kommer in. Har du sökt en lägenhet hos oss, men inte hört något ifrån oss på ungefär en vecka, har du förmodligen inte blivit aktuell för lägenheten den här gången.

Vad gäller när jag vill säga upp min lägenhet?

Vill du säga upp din lägenhet skall uppsägningen vara oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden gäller från den sista i månaden och 3 månader framåt. Uppsägningen kan göras på baksidan av ditt kontrakt under ”Överenskommelse om uppsägning”, eller på ”Blanketten om uppsägning” som du kan ladda ner här eller skriva ut från sidan Våra blanketter

Efter inskickad uppsägning får du en skriftlig bekräftelse från oss. Två veckor före avflytt får du en tid för avflyttningsbesiktning.

Som hyresgäst har du skyldighet att visa din lägenhet för nya spekulanter. Därför är det viktigt att du även lägger med ett telefonnummer som spekulanterna kan använda vid bokning visning.

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Hur skall jag göra?

Andrahandsuthyrningar godkänns av så kallade ”Beaktansvärda skäl” enligt § 39-41 i hyreslagen.  

Följande betraktas som ”Beaktansvärda skäl”

 • Arbete eller studier utomlands eller på annan ort under en begränsad tid
 • Provbo som sambo.

Ansökan om att hyra ut sin lägenhet i andra hand görs på vår blankett. Som du kan ladda ner här.

Tillsammans med blanketten skall intyg som arbetsintyg/studieintyg samt en kopia på andrahandskontraktet mellan dig och din hyresgäst kompletteras. Ska du provbo som sambo kompletterar du din ansökan med din sambos namn och personnummer.

Skall du vara utomlands skall en fullmakt ställas på någon som är bosatt i Sverige och som kan delges i ditt ställe, fullmakt kan du ladda ner här.

När man hyr ut sin lägenhet i andra hand är det viktigt att komma ihåg att ansvaret för lägenheten kvarstår, både ekonomiskt och juridiskt.

Vår handläggningstid i samband med andrahandsuthyrning är ca tre veckor.

Jag vill byta min lägenhet. Hur går jag till väga?

Vi handlägger externbyten. Dvs, när en hyresgäst på egen hand hittat någon att byta med.

Under Blanketter kan man ladda ner ansökan om lägenhetsbyte. Det är viktigt att blanketterna är så komplett ifyllda som möjligt för att processen skall kunna genomföras på ett snabbt och smidigt sätt.

I samband med att ansökan lämnas in skall den tilltänkta hyresgästen bifoga ett personbevis, anställningsintyg, kopia av ID-kort samt kopia på sitt hyresavtal.

Vid ett så kallat trepartsbyte bifogas kopia på samtliga hyresavtal. 

Vår handläggningstid i samband med lägenhetsbyten är ca sex veckor, förutsatt att alla handlingar har inkommit.

 Vilka krav ställer Västerstaden på de sökande?

Vår uthyrningspolicy finner du här! Uthyrningspolicy

När skall hyran betalas in?

Hyran skall betalas en månad i förskott, den sista vardagen i varje månad.

Hyran aviseras 3 månader åt gången. Betalning av avin kan ske på olika sätt!

 1. Genom att betala via sin internetbank, till vårt bankgironr 987-1898 där man uppger OCR-numret för den månaden. Observera att varje avi har ett unikt OCR-nummer! 
 2. Betala sin hyra genom att banken går in via autogiro och drar hyran automatiskt, sista vardagen i månaden.

Jag vill börja betala min hyra med autogiro. Hur skall jag göra?

Om du betalar din hyra med autogiro, behöver du inte oroa dig för att hyran inte betalas i tid eller att betalningen skall gå fel.

Klicka här! för att läsa mer om hur du går tillväga.

 

Kabel-TV och Bredband.

De flesta av våra fastigheter är anslutna till Com Hem och/eller Bredbandsbolaget. Flyttar du in i ett Com Hem-hus ingår grundutbudet för kabel-TV i din månadshyra. Vill man ha bredband får man teckna ett abonnemang direkt hos Com Hem. Flertalet av våra fastigheter är också anslutna till Bredbandsbolagets fibernät. Där du som kund får möjlighet till hastigheter upp till 1000 mbit/s. För alternativ och priser, gå in på www.bredbandsbolaget.se 

Felanmäla TV eller Breband. 

Som abonnent av TV eller Bredband anmäls eventuella fel eller störningar hos Com Hem eller Bredbandsbolaget direkt, beroende på vilken operatör du har. På respektive hemsida  www.comhem.se eller www.bredbandsbolaget.se hittar du kontaktuppgifter till Kundservice, samt rapporter om ev. störningar på nätet m.m. 

El till lägenheten

Som hyresgäst måste man själv teckna ett abonnemang för hushållsel till lägenheten. (Om man bor i t ex studentlägenhet ingår hushållselen i hyran.)

Hur fungerar en lägenhetsbesiktning?

Två veckor före avflytt blir du kontaktad av oss brevledes där tid för besiktning av lägenheten meddelas. Under en besiktning skall du som hyresgäst närvara och tillsammans med förvaltaren går igenom lägenheten.

Punkter som tas upp är lägenhetens allmänna skick och graden av slitage.

En annan punkt är om lägenheten är tillräckligt städad för avflytt.

Om slitaget på vissa delar av lägenheten och dess inventarier är onormalt hårt kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

Att lägenheten besiktigas och eventuella förslitningar och fel åtgärdas är en garanti på att du som ny hyresgäst flyttar in i en lägenhet som är i ett bra skick.

Önskar du tidigare besiktning, kontakta förvaltaren i din fastighet.

Flyttstäd

Du som avflyttande hyresgäst har som skyldighet att lämna lägenheten städad. Om lägenheten inte är i tillfredställande skick kommer du som flyttat ut att bli ersättningsskyldig för att lägenheten skall bli tillfredställande städad inför nästa hyresgäst. För att underlätta städningen har vi tagit fram en checklista över vad som skall städas innan man flyttar ut, den kan laddas ner här.

Hemförsäkring

Det är viktigt att skydda sina ägodelar och tillhörigheter om olyckan skulle vara framme. Är ni vållande till en vattenläcka, brand etc. som skadar annans egendom blir ni ansvariga. Därför rekommenderar vi att man har en hemförsäkring.

Sophantering

Fastighetens kärl är endast avsedda för hushållssopor. Övriga sopor kan slängas på kommunernas olika återvinningsplatser. Återvinningsplatser som finns närmast dig kan man hitta på kommunernas hemsidor. På många ställen komposteras matrester. Då skall speciella kompostpåsar användas och slängas i speciella kärl för komposterbart material. Det är mycket viktigt att man inte slänger restavfall i det komposterbara då det inte går att använda på rätt sätt och medför extra kostnader från Renova. Att lämna övriga sopor eller felaktigt sortera i kompostkärlen kan blir kostsamt och krav på ersättning kan ställas till dig som hyresgäst.

Flera av våra fastigheter har egna återvinningsplatser. Hur du sorterar i din fastighet finns angivet i respektive återvinningsrum.

För att hitta rätt bland alla olika sorters sopsorteringar kan man ladda ned blanketter för sorteringsinstruktioner här.

För att hitta närmaste återvinningsplats där du bor, klicka här om du bor i Göteborg, eller gå in på din kommuns hemsida och klicka dig vidare till invånarservice och avfallshantering.

Att tänka på när man bor i en lägenhet hos Västerstaden.

För att alla skall trivas med sitt boende och grannar är det viktigt att tänka på följande:

 1. Cyklar, barnvagnar, skor och dörrmattor mm får absolut inte placeras i uppgången eller framför entrén. 
 2. Meddela omgående fastighetsskötaren då fel uppstått (läckage i kranar, WC, stopp i golvbrunn mm).
 3. Efter kl. 22.00 är det många som vill sova, tänk på ljudnivån.
 4. Håll tvättstugan ren och följ ordningsregler för tider och användning.
 5. Se till att dörrar till källare, tvättstugor och förråd mm hålls låsta.
 6. Sortera sopor och använd kommunens återvinningsstationer.
 7. Egna namnskyltar och andra meddelanden får inte sättas upp på lägenhetsdörren.

Denna information finns uppsatt i trapphusen i samtliga av våra fastigheter.  Villkoren för ditt boende finns också reglerat tillsammans med ditt hyreskontrakt.

Bra att veta om ditt boende

Information om fastighetsägare, fastighetsskötare, felanmälan, eventuell jourtjänst,

Tv-utbud, parkering och trivselregler finns i trapphuset.

Nedan följer ytterligare information/upplysningar som är bra att veta om Ert boende.

 

Nyinflyttad

El-avtal

Som hyresgäst måste man själv teckna ett abonnemang för hushållsel till lägenheten. (Om man bor i t ex studentlägenhet ingår hushållselen i hyran.)

Hemförsäkring

Det är viktigt att skydda sina ägodelar och tillhörigheter om olyckan skulle vara framme. Är ni vållande till en vattenläcka, brand etc. som skadar annans egendom blir ni ansvariga. Därför rekommenderar vi att man har en hemförsäkring.

Ert namn sätts upp på lägenhetsdörren/postboxen från och med det datum ert hyreskontrakt börjar gälla. Endast det namn som står på kontraktet sätts upp. Samboende bör skaffa c/o-adress.

 

Bommar

För att hålla gårdar fria från bilar finns det bommar. Vid behov kan bomnyckel kvitteras ut på vårt kontor mot en disposition på 700 kr, som återfås vid återlämnad bomnyckel.

 

Parkering

Om ni har en parkeringsplats får endast hela, kördugliga och skattade bilar parkeras på platsen. Skulle någon obehörig parkera på er plats ringer ni det telefonnummer som står på parkeringsskylten vid infarten, eller tar registreringsnumret och kontaktar oss.

 

Trapphusen

Trapphusen är en passage till och från er lägenhet som också fungerar som en nödutgång och skall vid alla tillfällen hållas fri från cyklar, barnvagnar och övrigt skräp då dessa kan utgöra livsfara vid en eventuell brand i fastigheten. Trapphusen städas regelbundet av städare anlitade av hyresvärden.

 

Cykelrum & barnvagnsrum

I cykelrum/barnvagnsrum skall endast hela cyklar/barnvagnar förvaras. Övriga saker skall förvaras i ert lägenhetsförråd.

 

Sopor

Sopor skall sorteras enligt anvisningar i fastigheten. Det är viktigt att knyta ihop soppåsen innan den slängs för att undvika problem i soprum och sopnedkast.

Finns sopnedkast får inte föremål som är längre än diametern på sopnedkastluckan slängas. Om det sker, är risken stor att föremålet fastnar.

Sopor får inte ställas utanför lägenheten i trapphuset då soporna lätt missfärgar golvet.

Papperspåsar för biologiskt avfall skall finnas i soprum eller i närheten av tvättstugan. Använd inte plastpåsar! Saknas påsa, vänligen kontakta oss.

Det är viktigt vid sortering av biologiskt avfall att inte slänga annat än matavfall. Sopor får inte ställas på marken.

Skrymmande grovsopor, såsom möbler, skall lämnas till kommunens återvinningscentral. I de fastigheter där grovsoprum finns, vänligen se anslag vid grovsoprum för särskilda öppettider.

Miljöfarligt avfall och elektronik skall hyresgästen på egen hand transportera bort till kommunens återvinningscentral.

 

Parabol

På grund av skaderisk får hyresgästen inte montera parabol på balkong, fasad, tak eller vid uteplats.

 

Rökning förbjuden

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare och trapphus. För allas trevnad, vänligen släng inte fimpar på marken.

 

Skötsel av lägenheten

Er lägenhet skall vara besiktigad i samband med att den tidigare hyresgästen flyttar ut. Besiktning görs för att vi skall veta i vilket skick din lägenhet är i och om det behövs göras något underhåll. Normalt slitage bekostas av fastighetsägaren. Hyresgästen är skyldig att vårda ytskikten i lägenheten.

Vill ni göra lättare renovering på egen hand går det bra, men se till att alltid rådgöra med oss först. Arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört. Har ni t ex utfört jobbet slarvigt eller valt extrema färger och mönster kan ni bli ersättningsskyldiga när ni flyttar.

 

Golv

Parkettgolv får t ex inte svabbas eller skuras. Parketten kan då bli svart. Parkettgolv rengörs lättast genom våttorkning, alltså genom att torkas av med en lätt fuktad skurtrasa.

För att inte linoleumgolv skall torka ut skall vax användas i städvattnet alternativt medel som inte torkar ut mattan. Skulle mattan torka ut blir den svårstädad. Rengöringsmedel för olika golv finns i byggfackhandeln och kom ihåg att alltid använda sparsamt med rengöringsmedel.

 

Väggar

För att undvika fettfläckar på väggar skall man använda en sänggavel eller låta sängen stå en bit (10 cm) från väggen. Fettfläckar ses inte som normalt slitage, varpå hyresgästen kan bli ersättningsskyldig. De plugghål man orsakat skall åtgärdas vid avflyttning från lägenheten. En eventuell plugg tas bort och hålet spacklas igen ordentligt. Detta gäller även gipsplugg.

 

Kök

Försök att torka ur kyl med jämna mellanrum så behåller livsmedel sin fräschhet längre. Är frysen inte självavfrostande är det viktigt att man regelbundet frostar av frysen för att den ska hålla en jämn temperatur och en ge en låg energiförbrukning. Det är viktigt att man vid avfrostning inte hackar eller bryter bort isen, utan att man låter den smälta bort. Använd aldrig en hårtork för att smälta isen då värmen kan skada kylelementen.

 

Spisar & plåtar

Tänk på att kontinuerligt rengöra er spis (plattor, ugn och plåtar) efter användning så inte gamla matrester bränner fast i emaljen eller på plattor.

 

Badrum & WC

Ibland kan det uppstå svartmögel i tak och på fogar. Svartmögel växer på smuts och går oftast att torka bort. Uppstår svartmögel skall ventilationen kontrolleras.

För att undvika risken för svartmögel kan man som hyresgäst göra följande:

 • Underlätta upptorkning genom att torka av väggar och golv med t ex en fönsterskrapa efter bad/duschning
 • Torka bort tvålrester från golv och väggar
 • Inte ha fönstret öppet på glänt när det är kallt ute. Det kyler ner badrummet och luften kondenseras på väggar och tak

 

Balkonger & uteplatser

Det åligger hyresgästen att hålla ordning på sin balkong/uteplats. Uteplatsen ska hållas ren från ogräs och skräp. Vintertid förvaras utemöbler/grill i lägenhetsförrådet alternativt ihopplockat och iordningsställt på uteplatsen.

Balkongen är inte avsedd att användas som förråd.

 

Källar- och vindsförråd

Fastighetens källar- eller vindsförråd skall endast användas till förvaring av fungerande och användbara tillhörigheter. Med anledning av brandrisken får inte skräp och övriga brandfarliga saker såsom bildäck, brandfarlig vätska m.m. förvaras i förråden.

 

Ventilation

För ett bra inomhusklimat är det viktigt att till- och frånluftsventiler hålls öppna. Frånluftsventiler i kök och badrum skall rengöras med jämna mellanrum. 

 

 Paraboler

På grund av skaderisk får hyresgästen inte montera parabol på balkong, fasad, tak eller vid uteplats.

Vem har ansvaret för gemensamhetsutrymmena?

Tvättstugan

Ansvaret ligger på dig som hyresgäst att städa tvättstugan efter dig och lämna den i ett skick som du själv vill ha den. Det är därför viktigt att lämna tvättstugan så som du själv önskar finna den.

Cykelförråd

Om ett cykelförråd tillhör fastigheten skall det endast innehålla kördugliga cyklar. Trasiga cyklar som inte används skall förvaras i ert lägenhetsförråd om ni inte vill slänga dem. På detta sätt kan alla ha bekväm tillgång till cykelförrådet och nytta av att förvara sin cykel på ett säkert sätt.

Trapphusen

Trapphusen är en passage till och från er lägenhet som också fungerar som en nödutgång och skall vid alla tillfällen hållas fri från cyklar, barnvagnar och övrigt skräp då dessa kan utgöra livsfara vid en eventuell brand i fastigheten. Trapphusen städas regelbundet av städare anlitade av hyresvärden.

Gårdar och utomhusmiljö

Ansvar för gårdarnas skötsel ligger på hyresvärden eller i förekommande fall, en samfällighet. Vid behov av att anmäla fel kan du kontakta ansvarig fastighetsskötare.

Balkonger och uteplatser

Det åligger hyresgästen att hålla ordning på sin balkong/uteplats. Uteplatsen ska hållas ren från ogräs och skräp. Vintertid förvaras utemöbler/grill i lägenhetsförrådet alternativt ihopplockat och iordningsställt på uteplatsen. Balkongen är inte avsedd att användas som förråd.

Källar- och vindsförråd

Fastighetens källar- eller vindsförråd skall endast användas till förvaring av fungerande och användbara tillhörigheter. Med anledning av brandrisken får inte skräp och övriga brandfarliga saker såsom bildäck, brandfarlig vätska m.m. förvaras i förråden.

Det är kallt i min lägenhet!

När omslag i vädret sker kan lägenheten ibland uppfattas som kall. Våra fastigheter är utrustade med sensorer som känner av temperaturen utanför och anpassar inomhustemperaturen därefter. Inomhustemperaturen följer socialstyrelsens rekommendationer på 20 – 23. Om du tycker att du har kallt i lägenhet kan du placera en termometer mitt i rummet och en meter ovanför golvet, tex vardagsrumsbordet, och läsa av vad temperaturen är i din lägenhet. Om temperaturen understiger 18 grader kan du kontakta oss för närmare utredning. Är temperaturen mellan 18-20 grader bör du vänta någon dag och utföra mätningen igen för att se om det hunnit stabilisera sig.