Felanmälan

Om det uppstår problem i din lägenhet, trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar oss, så att vi kan hjälpa till att åtgärda felet. I varje trapphus finns information om till vilken fastighetsskötare felanmälan skall göras.

Felanmälan på vår hemsida kan endast göras för de fastigheter där Hedås Fastighetsservice står för fastighetsskötseln.

I de fastigheter där FF-fastighetsservice är fastighetsskötare kan felanmälan istället göras på: http://www.ff-fastighetsservice.se/

Övrig kontaktinformation finns anslagen i trapphuset.

I formuläret nedan är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om din felanmälan och om hur vi kan komma i kontakt med dig. Detta för att vi på bästa sätt skall kunna åtgärda felet.

Jouranmälan

Vid akuta fel efter arbetstid har vi i de allra flesta fastigheter avtal med Securitas. Exempel på akuta fel är strömavbrott och vattenläcka. Finns det risk för bestående skador i din lägenhet är det mycket viktigt att du gör en jouranmälan så snart du upptäcker felet. Uppstår det akuta felet under dagtid kontaktar du Västerstaden. Efter ordinarie arbetstid och under helger ska du ringa Securitas. Jourtjänsten når du på telefon 010-470 53 00.

Information om anmälare
Information om felanmälan